Fotoklub je účastníkem soutěže

 Fotoklub byl účastníkem soutěže mapových okruhů Český ráj, Ratibořický mapový okruh,  Vysočina a Blatenská růže.

Od roku 2017 je BlaFo účastníkem MO Vysočina a  MO Blatenská růže . Členové BlaFa se účastní také soutěže spolku Panoráma v Chanovicích na téma Obec a lidé.